Heeft u/ heb jij het opgaafformulier VVB in verband met de verbouwplannen al ingevuld? Zo ja: hartelijk dank. Zo nee: graag doen uiterlijk maandag 22 mei.

Beste gemeente. We hebben goed nieuws en willen graag laten weten wat er is gebeurd na de gemeenteavond in december, waar we nu staan en hoe het proces verder verloopt in de komende periode. We zijn erg blij met de grote opkomst en het enthousiasme op de gemeenteavond en met de vele reacties op de site. Feitelijk waren er alleen maar positieve opmerkingen. Hieruit blijkt dat er veel draagvlak is voor de verbouwing, de verbouwing ‘leeft’. Daarmee ligt er ook een mooie basis voor het…Continue Reading “Verbouwing, hoe staat het er mee?”

Beste gemeenteleden, geïnteresseerden, We zijn druk bezig met het maken van plannen voor de verbouwing. Daar heeft u vast al het een en ander over gehoord: in de kerk, het kerkblad of via andere communicatiemiddelen. Inmiddels zijn we in een fase beland waar alles steeds concreter wordt. Gedurende het proces van ontwerp en verbouwing is vanaf heden over de voortgang te lezen op deze verbouwingswebsite. Hier kunt u updates vinden en veel informatie nalezen. Mijn naam is Harm-Jan Roskam, en tijdens de verbouwing zal ik…Continue Reading “Verbouwdeburcht.nl”